Yayıncılık

Pazarlama iletişiminin vazgeçilmez unsuru yayınlar, kurumların itibar ve algısına önemli bir katkı sağlıyor. Bu amaçla Medya Durağı;

DERGİ VE GAZETE

Dergilerin ve ulusal gazetelerin özel eklerine imza atıyor.

KURUMSAL KİMLİK

Kurumsal kimlik, bir şirketin sahip olduğu imajı dışarıya nasıl yansıttığını gösteren işaretlerin toplamıdır. Bir firmanın, markanın ya da kurumun şirket içi ve şirket dışı duruşunu, davranışını kısacası imajını temsil eden kavramlar, şirketin kurumsal kimliğidir.

Başka bir ifadeyle anlatmak gerekirse, bir firmanın hem iç hem de dış dünyada görünen yüzü o firmanın kurumsal kimliğini yansıtır. İyi kurgulanmış bir kurumsal kimlik müşterilerin, hitap edilen hedef kitlenin ya da diğer firmaların gözünde itibarını artırır.

Kurumsal kimlik oluştururken çalıştığımız şirketleri tüm detayları ile inceler, yaptığımız tüm araştırmaları sentezler ve şirketi en iyi temsil edecek dikkat çekici logo tasarımlarını hayata geçiririz.

Fark yaratacak özgünlükte, hedef kitleyle uyumlu kurumsal kimlik hizmeti için buradayız.

×